مجازی سازی شبکه راهکاری برای امنیت بیشتر

مجازی سازی شبکه راهکاری برای امنیت بیشتر

مجازی سازی شبکه راهکاری برای امنیت بیشتر

شرکت VMware، یکی از بازیگران اصلی در عرصه مجازی سازی، به مدیران فناوری اطلاعات که نگران حفاظت از زیرساخت IT خود در برابر حملات سایبری هستند پیشنهاد کرده که از مجازی سازی شبکه بهره ببرند.

به گزارش سایت Computer World، مدیر عامل VMware در کنفرانس VMworld، مجازی سازی را تکه گم شده پازل امنیت خوانده و آن را یک پایه مشترک برای تعریف نیازمندی های امنیتی برای برنامه ها، کاربران و داده ها دانسته است.

او گفته: “برای اولین بار، ما می توانیم امنیت را معماری کنیم. ما اعتقاد داریم امنیت معماری شده از درون، به ما اجازه می دهد با نصف هزینه، امنیتی دو برابر داشته باشیم.”

او می افزاید: “مشکل اینجا بود که ما نمی توانستیم آن را بسازیم. ما همیشه آن را به رهیاب ها یا سوییچ های شبکه، وصله می کردیم.”

او ادامه می دهد: “مجازی سازی و به خصوص مجازی سازی شبکه، تاثیرگذاران اصلی در راه اندازی زیرساخت امن در آینده هستند.”

اشاره مدیر عامل VMware از این صحبت ها، به نرم افزار VMware NSX است. این شرکت، به تازگی نسخه ۶.۲ آن را ارائه کرده است. در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ شرکت از نرم افزار NSX که دو سال از حضورش در بازار می گذرد، استفاده می کنند.

به گفته مدیر عامل VMware، در راهکارهای کنونی، کارکنان بخش فناوری اطلاعات، برنامه ها، سرورها یا تجهیزات شبکه را بخش به بخش امن می کنند. مشکل این رویکرد شکنندگی بسیار زیاد آن است و به محض اینکه تنظیمات اعمال شدند، مدیران شبکه از ایجاد هر گونه تغییر نگران می شوند؛ چرا که اگر برنامه یا زیرشبکه ای جابجا شود، تنظیمات باید مجدد اعمال شوند.

حال آنکه، مجازی سازی شبکه راهی برای کنترل مرکزی بسیاری از تنیظمات بر روی شبکه را فراهم می سازد. همه سوییچ ها می توانند به صورت متمرکز مدیریت شوند. اگر نرم افزار یا سخت افزاری از یک شبکه به شبکه ای دیگر منتقل شود، تنظیمات امنیتی هم به همراه آن منتقل خواهد شد.

به گفته مدیر عامل VMware، مجازی سازی شبکه با فراهم ساختن امکان مدیریت لایه های مختلف شبکه، از لایه برنامه تا لایه فیزیکی، به رفع اشکال کمک شایانی می کند.