مجازی سازی ذخیره سازها – Storage Virtualization

مجازی سازی ذخیره سازها یکی از ارکان های اصلی مجازی سازی زیرساخت است که مهمترین بخش هر زیرساخت را که داده هستند را به ساختار مجازی انتقال میدهد. انواع مختلفی از پروتکل های ذخیره سازی وجود دارند که FC، SAS، iSCSII و موارد دیگری را شامل می شود که تحت عنوان SAN، NAS، DAS ها قابل استفاده هستند. مدیریت ذخیره سازها با پروتکل های گوناگون همواره جزء مواردی است که مدیران شبکه زمان زیادی را برای آن صرف می کنند. مجازی سازی ذخیره سازها با VMware Virtual SAN یا به اختصار VSAN یکی از انقلاب های چند سال گذشته در زمینه مجازی سازی ذخیره سازها است. برای آشنایی بیشتر با این تکنولوژی می توانید از بخش آموزش استفاده کنید. برای شروع بهتر است مقاله “معرفی VSAN” را مطالعه کنید.